Åttafaldigad avgift för långsam kommun

Kammarrättsdom: Kammarrätten åttafaldigar den särskilda avgift som Älsbyns kommun ska betala för dröjsmål med att ordna särskilt boende.

Rättsområde: Socialrätt