Attunda tingsrätt meddelar dom i mål som gäller lån utan säkerhet

I dag har Attunda tingsrätt meddelat dom i B 6803-10 som är ett omfattande mål om grovt bedrägeri, grov trolöshet mot huvudman, grovt penninghäleri och grovt bokföringsbrott.