Även jordbrukare måste betala moms

EU-domstolen: Portugal har inte uppfyllt sina skyldigheter enligt momsdirektivet genom att på jordbrukare tillämpa en särskild ordning som avviker från den ordning som infördes genom momsdirektivet, eftersom den undantar dem från skyldigheten att betala moms och medför tillämpning av ett schablonberäknat procentuellt kompensationstal som uppgår till noll. Talan ogillas i övrigt.

Rättsområde: EG-skatterätt