Avgifterna för elanläggningarna är skäliga

Hovrätten: De avgifter Jernhusen fakturerat EuroMaint för nyttjandet av elanläggningarna kring verkstäderna är skäliga. Det anser hovrätten i likhet med tingsrätten och fastställer EuroMaints betalningsskyldighet. Underinstansens dom ändras dock när det gäller från vilken tidpunkt dröjsmålsränta ska betalas.

Rättsområde: Avtalsrätt