Avgiftsbelagda skidspår prövas av HFD

HFD-beslut: Strider det mot lagen att ta ut avgift av allmänheten för nyttjande av skidspår i ett naturreservat där allemansrätten gäller? Den frågan ska nu prövas i Högsta förvaltningsdomstolen.

Rättsområde: Kommunalrätt, Förvaltningsrätt övrigt