Avgörande: Ö 4194-07

Prövningstillstånd i hovrätt har meddelats, när tingsrätten dömt för oaktsam medhjälp till grovt bokföringsbrott trots att åtalet avsåg uppsåtlig medverkan till brottet med ett delvis annat påstått händelseförlopp.