Avmattning i industrins investeringar väntas i år

Investeringarna bland industribolagen i Sverige uppgick till 51,6 miljarder kronor under 2011, vilket var en ökning med 8 procent jämfört med 2010.