Avskedad på Migrationsverket fick rätt

Migrationsverket avskedade en handläggare för att ha sökt i myndighetens databas. Trots att det var otillåtet, är det inte skäl för vare sig uppsägning eller avskedande, slår AD fast i sin dom.