Avslöjade illojalitet på Facebook – stäms på över en miljon

En anställd på ett byggbolag i norra Sverige la upp en facebook-uppdatering om att han startat eget och en av företagets kunder skrev en kommentar som avslöjade att hon redan anlitat det nystartade bolaget.