Avtal om aktieöverlåtelse inte visat

Hovrättsdom: Det är inte visat att det träffats ett bindande avtal om aktieöverlåtelse mellan de två männen i en friskoleaffär. Den part som krävt fullgörande går därför miste om drygt sex miljoner kronor.

Rättsområde: Avtalsrätt, Fordringsrätt