Avtalsbrott kostar Handelsbanken 40 miljoner

Hovrättsdom: Domen som ger SL Finans 40 miljoner kronor i ersättning av Handelsbanken Finans för avtalsbrott avseende leasingavtal står fast. Handelsbanken har inte haft rätt att byta till annan referensränta än den som avtalats.

Rättsområde: Avtalsrätt, Fordringsrätt