Avtalsbundenhet uppstod inte vid successivt undertecknande

HD-dom: Även Högsta domstolen lämnar dödsboets talan om bättre rätt till en fastighet utan bifall. Köpehandlingen skulle undertecknas av flera personer men kom inte tillbaka till köparen. Avtalsbundenhet uppkom inte när överförmyndaren skrev på avtalet.

Rättsområde: Fastighetsrätt