Avvisad grupptalan om skadestånd för vanvård av barn

Nacka tingsrätt har den 15 juni 2012 beslutat att avvisa den talan som föreningen Vanvårdad och Bortglömd har väckt om att Sveriges Kommuner och Landsting respektive Stor-Stockholm skall betala ersättning (skadestånd) till medlemmar av föreningen.