Avvisning i lagfartstvist upphävs

Hovrättsbeslut: Inskrivningsmyndighetens avvisning av kvinnans lagfartsansökan upphävs. Myndigheten har inte haft fog för att förelägga henne att väcka talan efter att senare lagfartssökande hävdat tvesalu. Handläggningen har inte följt den rätta ordningen.

Rättsområde: Fastighetsrätt