Bakslag för Fifa och Uefa

Generaladvokaten: EU-länderna har själva rätt att bestämma vilka fotbollsmatcher som är av så stort allmänintresse att de inte får sändas på endast betal-tv. Det menar nu EU-domstolens generaladvokat som lämnat förslag i målet mellan kommissionen å ena sidan och Uefa och Fifa å den andra.

Rättsområde: Övrig EG-rätt