Bakslag för Sverige i Europadomstolen

Europadomstolen: Utvisningen av en uzbekisk familj, där fadern varit aktiv inom oppositionen, strider mot Europakonventionen och får inte verkställas.

Rättsområde: Mänskliga rättigheter