Bankdirektören: Vi måste könskvotera styrelserummen

Efter 25 år i finansbranschen vågar Rikard Josefson erkänna sina brister. - Det är klart att om jag sitter med tio grabbar, alla 44 år och bor i Täby, att vi tänker likadant, säger vd:n för Länsförsäkringar Bank.