Barnet får medicineras mot förälders vilja

Kammarrätten: Pojken får medicineras med centralstimulerande läkemedel trots att den ena föräldern inte vill det. Kammarrätten fastställer det medgivande kommunen lämnat. Han har ett påtagligt och tydligt behov av medicinering.

Rättsområde: Föräldrabalken, Socialrätt, Förvaltningsrätt övrigt