Bättre rätt till fastighet till HD

HD-beslut: Bolaget ansågs inte som säljare bunden av fastighetsöverlåtelsen eftersom köparen undertecknade sist men lät inte bolaget få kännedom om detta. Bolaget har därför kunnat sälja till annan. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet om bättre rätt.

Rättsområde: Fastighetsrätt