Beatrice Ask ser över nämndemannasystemet: "Rättsprocessen skulle bli mer effektiv"

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över nämndemannasystemet och en av frågorna som ska besvaras är om nämndemän borde vara med i färre typer av mål i framtiden än idag.