Befrias helt från gammalt återkrav

Kammarrätten: Vid tiden för beslutet på 1990-talet saknades lagstöd för att kräva mannen att betala tillbaka arbetslöshetsersättning och praxis har numera ändrats. Han befrias därför helt från kravet på över 310.000 kronor.

Rättsområde: Arbetslöshetsförsäkring