TV-bolags sändningsersättning fick begränsas

EU-dom: Att den ersättning som tv-bolag, med exklusiva rättigheter till sport-evenemang av allmänt intresse, får begära av andra tv-bolag när de sänder utdrag från dessa evenemang, är begränsad, strider inte mot äganderätten i EU-stadgan om grundläggande rättigheter.

Rättsområde: EG-rätt