Begränsad sjöutsikt inget hinder för bygglov

MÖD: Bygglovet är förenligt med detalj-planen och det saknas alternativa placeringar där byggrätten kan nyttjas fullt ut. Att grannen bakom förlorar sjöutsikt över Kalmarsund är inte en betydande olägenhet som hindar bygglov.

Rättsområde: Miljörätt, Plan- och byggrätt