Begränsad sjöutsikt – inte betydande olägenhet

MÖD: Bygglov beviljas för en tillbyggnad av ett enbostadshus vid Näsby Slottspark. Avvikelsen från detaljplanen gällande byggnadsarean anses vara mindre och begränsningen av sjöutsikten medför inte betydande olägenhet.

Rättsområde: Miljörätt, Plan- och byggrätt