Behöver inte betala för vinnande bud på Tradera

Hovrättsdom: Enligt Pantbanken hade mannen ingått ett bindande avtal genom att lägga det vinnande budet på en ring som Pantbanken hade auktionerat ut på Tradera. Mannen uppgav dock att det var hans hustru som registrerat och använt användarkontot trots att det var kopplat till hans personuppgifter. Tingsrätten ansåg att mannen ingått ett bindande avtal med Pantbanken medan Hovrätten kommer fram till att bevisen inte är tillräckliga. Det är inte några större svårigheter att skapa ett konto och lägga bud på varor i någon annans namn.

Rättsområde: Fordringsrätt