Behöver inte betala sex miljoner till Trygg-Hansa

Hovrättsdom: Det är utan tvivel vårdslöst att lägga en tänd raket i en brevlåda fastsatt på en trävägg. Men de två pojkarna anses dock inte ha orsakat branden i radhuslängan genom grov vårdslöshet och slipper därmed betala sex miljoner kronor till Trygg-Hansa.

Rättsområde: Skadeståndsrätt