Behöver inte dämpa buller från luftvärmepump

MÖD: Makarna behöver inte dämpa bullret från sin luftvärmepump. Mark- och miljööverdomstolen anser att varken ljudnivån inomhus på 22 dBA eller utomhus vid fasad med 38 dBA hos grannarna är så störande att det finns skäl att minska bullret . Därmed upphävs underinstansens dom.

Rättsområde: Miljörätt