Behöver inte lämna miljörapporten via Internet

Mmd: Mannen får dispens från kravet att lämna miljörapporten för täkten elektroniskt via Svenska miljörapporteringsportalen. Hög ålder, ingen kunskap om Internet och begränsad täktverksamhet utgör särskilda skäl.

Rättsområde: Miljörätt