Besittningsskyddets betydelse för arrendeavgiften får PT

HD-beslut: Högsta domstolen ska pröva vilken betydelse arrendatorernas besittningsskydd har för arrendeavgiftens storlek. Hovrätten har ansett att ett svagare besittningsskydd till följd av en andrahandsupplåtelse skulle beaktas.

Rättsområde: Fastighetsrätt