Beslut i dag: Sahlin kan bli FN-topp

I dag avgörs det om Mona Sahlin blir ny generalsekreterare för FN-organet ILO. Regeringen har de senaste månaderna arbetat hårt för att hon ska få efterträda den nuvarande generalsekreteraren Juan Somavia.