BESLUT I FRÅGAN OM REKONSTRUKTION FÖR SAAB

Vänersborgs tingsrätt har denna dag kl. 14.00 beslutat att avslå SAAB Automobile Aktiebolags, Saab Automobile Powertrain AB:s och Saab Automobile Tools AB:s ansökningar om företagsrekonstruktion. Beslutet finns utlagt på Vänersborgs tingsrätts hemsida.    Kontaktperson är rådmannen Cecilia Tisell, 0521 – 27 02 64.