Betalningsskyldig trots påstådd namnförfalskning

Hovrättsdom: Kvinnan nekade till att ha undertecknat en låneansökan och menade att hennes man hade förfalskat hennes namnteckning. Bevisbördan för detta ligger enligt hovrätten hos borgenären.

Rättsområde: Fordringsrätt