Beträffande konkursansökan mot Saab Automobile Tools AB

Sedan SwePart Verktyg i Tyringe AB`s konkursansökan mot Saab Automobile Tools AB nu är kompletterad med ansökningsavgift, har tingsrätten kallat parterna till konkursförhandling i tingsrättens lokaler den 15 augusti 2011 kl. 10.00. Tingsrätten har så här långt inte mottagit några ytterligare ansökningar rörande något Saab-bolag.