Beviskrav i gåvomål prövas igen

HD-beslut: Dödsbodelägarna påstod sig ha fått en gåva av den avlidna kvinnan, och enligt tingsrätten hade detta påstående inte motbevisats. Nu meddelar HD prövningstillstånd i hovrätten, då man anser att frågan om bevisbörda och beviskrav i gåvomål bör belysas ytterligare.

Rättsområde: Sakrätt