Blir verksamhetsutövare genom saneringen

HD-dom: Fastighetsbolagets saneringsgrävningar på fastigheten har spridit föroreningarna och bidragit till skadan. Därför är bolaget också att anse som verksamhetsutövare.

Rättsområde: Miljörätt