Bolagsverket får nya uppgifter

Från och med 1 november 2013 har Bolagsverket tagit över handläggningen av vissa ärenden som tidigare hanterats av länsstyrelserna. Enligt propositionen som ligger bakom förändringen vill regeringen på så sätt skapa ochrdquo;bättre likformighet och effektivitet vid handläggningen av ärendenaochrdquo;.