Borde beslutat om bygglov innan förelägganden

MÖD: Det har inte funnits förutsättningar för förnyade förelägganden att ta bort den olovliga poolen eller att se till att byggnaden överensstämmer med bygglovet. Nämnden skulle först ha fattat beslut om den reviderade bygglovsansökan. Det utdömda vitet om 100.000 kronor står dock fast.

Rättsområde: Miljörätt, Plan- och byggrätt