Borgenärskommitté i SAAB´s företagsrekonstruktion

Ledarna har idag, i händelse av fortsatt företagsrekonstruktion, begärt att en borgenärskommitté utses. Ledarna har begärt att få en egen representant i kommittén. Frågan om borgenärskommitté kommer att prövas vid borgenärssammanträdet den 31 oktober, om inte tingsrätten dessförinnan bestämmer att rekonstruktionen ska upphöra. Ledarnas begäran publiceras på tingsrättens hemsida.