Bostadsrättsägarna förlorade mot föreningen

Hovrätten: Bostadsrättsinnehavarna stämde bostadsrättsföreningen och ville att den skulle föreläggas att åtgärda vissa konstruktionsfel i byggnaden. Men ett sådan rättsverkan står inte till buds enligt bostadsrättslagen. Inte heller har bostadsrättsinnehavarna rätt att frånträda bostadsrätterna på grund av felen.

Rättsområde: Bostadsrätt