Böter för fildelare

Tingsrättsdom: 25-åringen laddade ner 60 filmer och gjorde dessa tillgängliga genom BitTorrent. Han döms av tingsrätten för brott mot upphovsrättslagen till ett kraftigare bötesstraff.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott