Böter för polisinspektör efter dataintrång

Hovrätten: En polisman i södra Norrland använde polismyndighetens IT-system genom att ställa en så kallad multifråga om sig själv, och han döms nu för dataintrång.

Rättsområde: Brott mot person, Egendomsbrott