Bouppteckningar i Saab-konkurserna

Konkursförvaltarna i Saab-bolagen har idag till Vänersborgs tingsrätt gett in konkursbouppteckningar jämte bilagor. Dessa finns att läsa i sin helhet under fliken ’Allmän information’ på konkursförvaltningens hemsida www.konkursboet.se   Tingsrätten hänvisar till denna hemsida. Sammanfattning av konkursbouppteckningarna finns att läsa på Vänersborgs tingsrätts hemsida .