Bristande förtroende för svenska chefers kompetens

Det finns ett bristande förtroende för höga chefers kompetens i Sverige. Särskilt lågt förtroende finns för chefens förmåga inom strategiskt viktiga områden som att driva förändringar och att leda och driva projekt. Det visar en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av SSE Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm.