Bröder döms för djurplågeri

Tingsrättsdom: Två bröder döms för djurpågeri. Korna var magra och några hade dött av undernäring. På flera ställen i ladugården var det avföring upp till 40 centimeter.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott