Brott att sätta upp skylt om privata tomter vid stranden

Hovrättsdom: Tingsrätten ansåg inte att männen genom att sätta upp en skylt som skulle hindra människor från att gå in i deras trädgård gjort sig skyldiga till brott mot områdesskyddet. Hovrätten ändrar eftersom de hindrat allmänheten från att idka friluftsliv.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott