Brott mot lotterilagen att ha automatspel i pizzerian

Hovrättsdom: Tingsrätten ogillade åtalet om brott mot lotterilagen eftersom åklagaren inte yrkat ansvar för spel som förmedlats över internet. Hovrätten ändrar och dömer mannen för brott mot lotterilagen. Det har anordnats automatspel utan tillstånd i mannens pizzeria.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott