Brottsoffermyndigheten: "Fler vittnesstöd behövs"

Under år 2011 fick drygt 55 000 personer någon form av hjälp av vittnesstöd i samband med att de skulle delta i en rättegång. - Behovet av stöd är stort och för att möta det behövs fler vittnesstöd, säger Chrystal Kunosson vid Brottsoffermyndigheten.