Budgetåtstramningar trumfar inte åldersdiskriminering

En grekisk krisåtgärd som bara drabbade äldre arbetstagare får inte motiveras endast av budgetskäl, enligt EU-domstolen.