Bullernivå ska mätas vid skalfasad

MÖD: I detaljplanen anges att husen ska förses med en dubbelskalsfasad på en sida för att klara de bullernivåer som krävs. Det saknas dock underlag för att bedöma om skalfasaden kommer att medföra en acceptabel boendemiljö och därför upphävs detaljplanen.

Rättsområde: Miljörätt, Plan- och byggrätt