Bullerplank för vissa strider inte mot likhetsprincipen

HD-dom: Bostadsrättsföreningens beslut om ett bullerplank, som medlemmarna kommer att ha varierande nytta av, strider inte mot den föreningsrättsliga likhetsprincipen. Ett plank är ett mer orättvist än en hiss.

Rättsområde: Bostadsrätt, Associationsrätt